Organizacija Konferencije e-Razvoj 2011

 

Organizator konferencije: Udruženje e-Razvoj

Datum održavanja: 25.03.2011.
Vreme održavanja: 09:00 do 17:00 časova

Mesto održavanja: Beograd, Opština Stari grad, Makedonska 42, Svečana sala
Maksimalan broj mesta u svečanoj sali: 320

Glavi koordinator konferencije: Slobodan Krstić

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE:

1. Predsednik organizacionog odbora: Slobodan Karanović
2. Zamenik predsednika organizacionog odbora: Dr Mirjana Mićović
3. Član organizacionog odbora: Ljiljana Krstić-Vasić
4. Član organizacionog odbora: Jelena Ivanković
5. Član organizacionog odbora: Ivan Nikčević
6. Član organizacionog odbora: Snežana Trbulin
7. Član organizacionog odbora: Milorad Jovanović

PROGRAMSKI ODBOR KONFERENCIJE:

1. Predsednik programskog odbora: Miroslav Petrović
2. Zamenik predsednika programskog odbora: Saša Milašinović
3. Član programskog odbora: Prof. Dr Marijana Vidas-Bubanja
4. Član programskog odbora: Prof. Dr Dejan Raković
5. Član programskog odbora: Mr Aleksandra Stefanović
6. Član programskog odbora: Vladimir Vučinić
7. Član programskog odbora: Maja Vujović

Moderator na konferenciji: Nikola Marković