Izveštaj sa Konferencije e-Razvoj 2011

 

Konferencija e-Razvoj 2011 koja je održana 25.03.2011. godine u svečanoj sali Opštine Stari grad u Beogradu pred oko 300 posetilaca i 20 medijskih kuća je prva konferencija koju je organizovalo i realizovalo Udruženje e-Razvoj, na godišnjicu od svog osnivanja.

Tema Konferencije e-Razvoj 2011 je bila: Perspektiva i putevi daljeg razvoja informacionog društva u Republici Srbiji

Cilj konferencije je bio da ukaže na pravce daljeg razvoja informacionog društva u Republici Srbiji po najvažnijim aspektima tog razvoja i da pomogne u sagledavanju mogućnosti domaćih IKT resursa za efikasniji nastup i plasman kako na domaćem, tako i regionalnom i širem svetskom tržištu. 

Na konferenciji su pored 20 kompetentnih izlagača učestvovali predstavnici državnih, društvenih, privrednih, obrazovnih, medijskih i drugih subjekata koji su u svojim aktivnostima u raznim oblicima delovanja uključeni u razvoj i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe države, privrede, obrazovanja, zdravsta, medijske promocije i ostalih društvenih delatnosti, a u cilju unapređenja upravljanja, poslovanja, edukacije i drugih oblika unapređenja koja sveobuhvatno doprinose razvoju informacionog društva i društva u celini. 

Kompletan izveštaj u .pdf formatu na 27 strana možete preuzeti ovde