O Udruženju e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Osnivačka skupština Udruženja e-Razvoj
25.03.2010. godine, Privredna komora Srbije

Šifra delatnosti Udruženja e-Razvoj:

91120 - Delatnost strukovnih udruženja

 

Osnovna delatnost Udruženja e-Razvoj:

74140 - Konsalting i  menadžment poslovi

 

 

 

Rukovodstvo Skupštine

Marijana Vidas Bubanja

Nikola Marković

Članovi Upravnog odbora

Branislav Dobrosavljević

Nataša Pavlovoić Bujas

Milivoje Radovanović

Jablan Obradović

Miloš Lončar

Zoran Savić

Ivan Mladenović

Siniša Lalić

Milorad Miša Ćirić

Miodrag Ranisavljević

Mihajlo Pavlović

Slobodan Krstić

Članovi Nadzornog odbora

Ljiljana Krstić Vasić

Violeta Kalanj

Siniša Rudić

 

Aktivnosti udruženja se odvijaju u dva pravca:

Ciljevi udruženja: 

Radi ostvarivanja svojih cijeva udruženje: 

Ciljevi udruženja u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom: 

 

Politika kvaliteta udruženja: